UT Journal

  • Cover for UT Journal 
  • Inside spread for UT Journal
  • Detail of UT Journal spread
  • Detail of UT Journal spread
  • Inside full page for UT Journal
  • Page design and art direction of UT Journal by 2 Communique